Gyed Extra gyakorlati példákkal

payrolllogoGYED EXTRA – GYAKORLATI PÉLDÁKKAL

Mindenekelőtt fel szeretnénk hívni a figyelmet két nagyon fontos szabályváltozásra, ami módosítja a 2013. 07. 15-től hatályba lépett törvényi változásokat a családtámogatási ellátásokkal (tgyás, gyed) kapcsolatban és sajnos nem sok helyen olvashatunk róla.

Az egyik, hogy a terhességi-gyermekágyi segély (továbbiakban: tgyás) és a gyermekgondozási díj (továbbiakban: gyed) naptári napi alapját a 2015. január 1-jét megelőzően született gyermekek után a jelenleg hatályos és a 2013. 07.14 napjáig hatályos jogszabályok szerint kell kiszámolni és a kedvezőbbel folyósítani. Ez a dátum korábban 2014. május 11 volt ami meghosszabbításra került, így 2014-ben továbbra is a régi és az új szabályokat együttesen kell vizsgálni! Ez sok igénylő esetében hozhat kedvező változást az ellátások igénylésekor!

A másik fontos változás, hogy a fennálló biztosítási jogviszony kezdő napja nem változik, ha az ellátásra jogosult folyamatos biztosítási időn belül ugyanannál a munkáltatónál, ugyanolyan jogviszony alapján ismét biztosítottá válik. Gyakorlatban ez annyit jelent, hogy ha 30 napon belül ismét elhelyezkedünk ugyanannál a foglalkoztatónál magasabb bérért, akkor még ez nem fog új jogviszonynak számítani, vagyis az ellátásokat a korábbi jogviszony alapján fogják számítani!

payrollkismamaGYED EXTRA

A gyűjtőnéven elhíresült GYED EXTRA valójában a gyermekgondozási díjjal kapcsolatos több változást foglalja magába. Ezeket a változásokat pontokba szedve, gyakorlati oldalról megközelítve mutatjuk be írásunkban, hogy olvasóinknak ne a törvényeket bújva kelljen kiigazodni a jogszabályok halmazában.

1. GYED melletti munkavégzés

A gyermek egy éves kora után a gyed illetve a gyes folyósítása mellett 2014. január 1 napjától korlátlan időtartamban végezhetnek munkát a szülők.

Akinek a gyermeke betöltötte az 1 éves kort és szeretne munkát vállalni 2014. január 1-jét követően, annak az új szabályok szerint már nem kell lemondani a gyed összegéről, hanem csak a munkáltatóját kell tájékoztatni, hogy a munkavégzés mellett a gyed-et igénybe kívánja venni.

Az a szülő, aki 2014. január 1-jét megelőzően munkavégzésre való tekintettel szüneteltette a gyed folyósítását, az kérheti a gyed vagy a gyes tovább folyósítását. Ebben az esetben, aki még jogosult gyed-re, annak a korábban megállapított gyed-et fogják tovább folyósítani a jogosultsági időből még hátralévő időtartamra, a korábban megállapított összegben.

Gyakorlati példák:

– A családban 2011.03.01-én és 2012.06.01-én született gyermekek szülője 2013. 09. 01-jétől visszament dolgozni napi 8 órába és emiatt le kellett mondania a gyed-ről, ami 2014. 06.01-ig járt volna neki. Ebben az esetben a szülő kérheti, hogy a részére ismét folyósítsák a gyed-et a jogosultsági időből még hátralévő ideig. Fontos, hogy nem jár automatikusan csak igénylésre, amit a területileg illetékes Kormányhivatal Egészségbiztosítási Szervénél tud megtenni vagy ha a munkáltatója TB kifizetőhely, akkor a munkáltató felé kell jelezni.

– Ha a fenti példában a szülő 6 órában ment vissza dolgozni és a gyed lemondását követően kérte a gyes folyósítását, akkor csak abban az esetben tudja 2014. január 1-je után újra megigényelni a gyed-et, ha előtte a területileg illetékes Magyar Államkincstárnál lemond a gyes-ről.

2. Ellátások egyidejű folyósítása

Fontos szabály, hogy egy gyermek után, egyidejűleg továbbra is csak egy ellátás folyósítható. Annyit jelent, hogyha a szülő gyed-en van a gyermekével, a gyermek időközben kórházba kerül, az édesanya bent tartózkodik gyermekével a kórházba így gyermekápolási táppénzre is jogosult lenne, de továbbra is választania kell, melyik ellátást kívánja igénybe venni. Ha azonban a szülő keresőtevékenységet folytat a gyed folyósítása mellett, akkor az említett példa alapján már jogosult lesz a gyermek után táppénz folyósítására is.

A szülő részére több ellátás is folyósítható, ha több gyermek van a háztartásában és azok közül legalább egy gyermek 2013. december 31-dike után született .

Összegezve, ha 2014 január 1-jét követően, újabb gyermek érkezik a családba, akkor az idősebb testvér(ek) jogán járó ellátás is megilleti a szülőt.

Gyakorlati példák:

– A 2013. január 01-én született első gyermek jogán járó gyermekgondozási díj folyósítása alatt, 2014.01.25-én megszületik a második gyermek, így az első gyermek jogán gyermekgondozási díjban a második gyermek jogán terhességi-gyermekágyi segélyben részesülhet a család.

Fontos tévhit, amit sokan félre értelmeznek, ha egy családban egyszerre két vagy több gyermek után is jogosultak családtámogatási ellátások valamelyikére, akkor választásuk szerint csak az egyik szülő jogosult az ellátásokat igénybe venni, kivétel ez alól a gyermekápolási táppénz. Például, ha család 2014. január 1-jét követően született gyermek és az idősebb testvér jogán, egyidejűleg jogosult tgyás-ra és gyed-re is, akkor az nem fordulhat elő, hogy az édesanya tgyás-ban részesül a kisebb gyermek után és az édesapa gyed-ben az idősebb gyermek után. Csak és kizárólag vagy az apa vagy az anya részesülhet mindkét ellátásban! Kivételként említettük a gyermekápolási táppénzt, ami abban az esetben fordulhat elő, ha az édesanya gyermeke 1 éves kora után kereső tevékenységet folytat a gyed (kisebb gyermek jogán), a gyes (nagyobb gyermek jogán) folyósítása mellett és az egyik gyermek megbetegszik, aki után választásuk szerint mind az édesanya mind az édesapa jogosult lehet gyermekápolási táppénzre az egyéb ellátások folyósítása mellett.

3. Diplomás gyed

2014. január 1-jétől kiegészül a gyermekgondozási díjra jogosultak köre a felsőoktatási intézmény hallgatóival. Ők az úgynevezett. „diplomás gyed”-re lehetnek jogosultak. Diplomás gyed-re az, a 2013. 12.31-ét követően születetett gyermek édesanyja jogosult , akik – többek között – felsőfokú tanulmányai alatt vagy a tanulmányok megszűnését követő 1 éven belül szül.

Diplomás Gyed-re az jogosult, aki

– szülést megelőző két éven belül magyar nyelvű felsőoktatási intézmény nappali tagozatán legalább két aktív félév (300 nap) hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,

– gyermeke a hallgatói jogviszony nappali tagozaton történő fennállása alatt, vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, vagy megszűnését, vagy megszűnését követő egy éven belül születik,

– gyermekét saját háztartásban neveli,

– magyar vagy másik EGT tagállampolgára,

– szülés időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.

A vér szerinti apa, ha tanul, akkor jogosult diplomás gyed-re, ha a szülőnő meghal vagy nem felel meg a diplomás gyed jogosultsági feltételének és biztosítási jogviszonya alapján sem jogosult az ellátásra.

A diplomás gyed a gyermek születésének napjától a gyermek egy éves koráig jár! Utána gyes-re jogosultak a gyermek 3 éves koráig.

Ha a diplomás gyed-re jogosult szülőnő, a szülés napján biztosított és rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel, akkor választhat, hogy biztosítási jogviszony vagy a diplomás gyed alapján kívánja igénybe venni az ellátást.

Gyed összege:

– Felsőfokú alapképzésben résztvevő hallgató esetében az érvényes kötelező legkisebb minimálbér 70%-a,

– Mesterképzésben, doktori képzésben résztvevő hallgató esetében az érvényes garantált bérminimum 70%-a.

Sokaknak segíthet a diplomás gyed, hiszen egy évig jogosulttá válik gyed-re az egyetemi hallgató édesanya vagy édesapa, azonban mivel a gyermek 1 éves kora után továbbra is csak gyes-re jogosultak, így érdemes 180 naptári napi bérezett jövedelemmel elérni a biztosítási jogviszony alapján járó ellátásokra való jogosultságot. Gyermekvállalás előtt álló hallgatóknak javasoljuk, hogy szakértőktől érdeklődjenek lehetőségeikről, hogy miként tudnak kedvezőbb ellátásra jogosultságot szerezni.

4. Ikrek után járó GYED

2013. december 31-ét követően született ikrek szülei részére a gyed folyósításának időtartama, a tgyás, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól gyed-re való jogosultság lejártát követően, további 1 évvel meghosszabbodik.

Például a 2014.01.20-án született iker gyermekek édesanyja, aki 2011. 01.20-tól biztosított, a szülést megelőző biztosítási jogviszonya alapján 2016. 01.20 helyett 2017.01.20-ig lesz jogosult gyed-re iker gyermekei után.

5. Kedvezmények a munka világa visszatérőknek

2013. január 1-től vezették be a gyes-ről, gyed-ről visszatérők kedvezményét, amelyet 2014. január 1-től módosítottak attól függően, hogy hány gyermek van a családban.

Kedvezmény Kedvezmény mértéke
A gyed, illetve a gyes, valamint a gyermeknevelési támogatás (gyet) folyósítása alatt vagy azt követően adható kedvezmény Bruttó munkabér, de legfeljebb 100 .000 Ft forint 27%-val csökkenthető a szociális hozzájárulási adó a foglalkoztatás első két évében, 14,5%-val a foglalkoztatás harmadik évében
Minimum három gyermekre tekintettel családi pótlékra szülőként jogosult és gyedben illetve gyesben részesült vagy részesülő, vagy gyermeknevelési támogatásban (gyet) részesült vagy részesülő alkalmazása esetén adható kedvezmény Bruttó munkabér, de legfeljebb 100.000 Ft forint 27%-val csökkenthető a szociális hozzájárulási adó a foglalkoztatás első három évében, 14,5%-val a foglalkoztatás negyedik és ötödik évében

Gyed, gyes, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően igénybe vehető kedvezmények igénybevételéhez igazolás szükséges: a gyed folyósítását, illetve annak megszűnését az egészségbiztosítási szerv, illetve a társadalombiztosítási kifizetőhely igazolja. A gyes, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítását, illetve a folyósítás megszűnését a kincstár, vagy családtámogatási kifizetőhely igazolja. Társadalombiztosítási vagy családtámogatási kifizetőhely megszűnése esetén az egészségbiztosítási szerv igazolja. Az igazolást a munkavállaló igazoltatja. Három vagy több gyermek után érvényesíthető kedvezmény igénybevételéhez a családi pótlékra való jogosultságot is igazoltatni szükséges!

payrollbannerHa leírtakkal kapcsolatban személyre szabott tanácsokat szeretne kapni, akkor keresse Irodánkat időpont egyeztetés céljából !

Szakértőnk

Strack Bernadett

Payroll Consulting Könyvelő és Tanácsadó Iroda

www.payroll-consulting.hu

2085 Pilisvörösvár, Iskola u. 33.

+36 20 3 710 428