TSMT-ről és Alapozó mozgásterápiáról

Mit érdemes tudni a TSMT-ről  és Alapozó mozgásterápiáról

 

Miben segít a TSMT mozgásterápia?

– forgás, kúszás, mászás beindításatsmt süvegesné vida judit.4
– hipotón vagy spasztikus izomzatú babáknak
– beszédindítás, megkésett beszédfejlődés és beszéd hiba korrigálására
– megkésett mozgásfejlődés, egyensúly zavar, ügyetlen mozgás
– tanulási-, magatartási-, beilleszkedési zavarok, hiperaktivitás és figyelem zavar
– feladat és szabálytudat hiánya, önbizalom és önismeret fejlesztés
– “Rizikó-baba”-ként (koraszülött, ikrek) született gyerekek esetén
– iskola sikeresség megkönnyítése

A tervezett szenzomotoros tréning, azaz a TSMT már 3 hónapos kortól alkalmazható!

 

A következőkben felsorolt tünetek ismerősek gyermeked esetében, érdemes Alapozó mozgásterapeutát felkeresni:

 

tsmt süvegesné vida judit3-  Nem mászott vagy kúszott egyáltalán vagy ha mégis rövid ideig, aszimmetrikusan.
– Nem szereti a mozgásos, játszótéri játékokat.
– Mozgása ügyetlen, bizonytalan.
– Sokszor esik-kel, indokolatlanul.
– Irányokat nem ismeri, keveri.
– Korosztálya már igen, ő még nem tud biciklizni.
– 3-4 információt nem tud egyszerre megjegyezni.
– Bizonyos játékok alkalmával erősen szédül.
– Túlmozgásos, hyperaktív.
– Dyslexia gyanús.

Gyermeked okos, mégsem tanul jól?

Ezek a tünetek- csak a legfontosabbakat emeltük ki- valamely részképesség zavarát vetíthetik elő, mely képességek megfelelő működése elengedhetetlen az iskola, kudarc nélküli elkezdéséhez.

Amennyiben ezek a tünetek nem ismerősek, de gyermeked iskola előtt áll, úgy érzed nem tudod mire van szükség az iskola pozitív, önbizalommal teli elkezdéséhez, úgy iskolaelőkészítő programunk ebben segíti a gyermekeket és szüleiket egyaránt!

 

 Mire kell figyelni és milyen eseten érdemes még szakemberhez fordulni? 

 

Beszédindítás, megkésett beszédfejlődés, beszédhiba:

Max. 2-2.5 (lányok 2 év; fiúk 2,5 év) éves kor között a beszédnek be kell indulnia, ez fontos a személyiség fejlődésének is, mert az óvodába kerülve sokkal nehezebb a szocializációja annak a gyereknek, aki nem beszél vagy érthetetlenül beszél, társai és nevelői nem értik meg, a társas kapcsolatai nem tudnak kialakulni, a társai nem fogadják el, esetleg csúfolják hiányossága miatt.
Az egyéni tréning adásával a beszédet be lehet indítani és segít korrigálni a beszédhibát (tisztább lesz a beszéd, ha ez még logopédiai foglakozással van kiegészítve, akkor egymást erősítve még hatékonyabb a terápia).

 

Megkésett mozgásfejlődés, egyensúlyzavar, ügyetlen mozgás:

A természet egy sor primitív reflexszel (akaratlan működések, válaszreakciók a környezeti hatásokra) ruházza fel a kis jövevényt, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a túlélése szempontjából. Azonban a fejlődés előrehaladtával más reflexekre, tanult képességekre van szükség, így folyamatosan ezek váltják fel a primitív reflexeket. Ha ebben a nagyon érzékeny egyensúlyban valahol zavar támad, akkor ezek a primitív reflexek nem törlődnek, ezek megléte megakadályozza a következő reflexek kialakulását, ezáltal akadályozva a fejlődést. Ez a zavart fejlődés később oka lehet gyengébb tanulási képességeknek, finom Crawling baby - Baby krabbeltműködések gyengeségének például nehezebben tanul meg írni, rajzolni, artikulálatlan beszédnek, éjszakai ágybavizelésnek, de akár a tengeri betegségnek is. A mozgás beindulásának megfelelő sorrendje és idő rendje van, ha ez eltér vagy felborul, később kezdődik vagy a kúszás féloldalas, akkor az idegpályák nem tudnak jól kapcsolódni és az előbb felsorolt problémákat okozhatja. Ezért nagyon fontos, hogy a forgás, kúszás, mászás, ülés, állás és járás a megfelelő időben és sorrendben történjen.

 

Hiperaktivitás, figyelemzavar, magatartási- beilleszkedési zavarok

A hiperaktív gyermek általános tünetei:
- Nem figyel megfelelően a részletekre vagy gondatlan hibákat követ el az iskolai és egyéb munkában vagy más tevékenységben.
– Nehézséget jelent a figyelem megtartása a feladat- vagy játéktevékenységen belül.
– Úgy tűnik, nem figyel, amikor beszélnek hozzá.
– Nem követi az utasításokat vagy nem fejezi be az iskolai és egyéb munkákat.
– Nehézsége van a feladatok és a tevékenységek megszervezésében.
– Elkerüli, nem szereti vagy ellenáll az olyan feladatoknak, amelyek tartós értelmi erőfeszítést igényelnek.
– Elveszti a feladatokhoz vagy tevékenységhez szükséges dolgokat.
– Külső ingerek könnyen elvonják a figyelmét.
– A napi tevékenységben feledékeny.

Jellemzően az első tünetek kisgyermekkorban kezdődnek, megnehezítve az óvodai beilleszkedést, de a súlyosabb problémák a beiskolázással jelentkeznek. Feladat- és szabálytudat hiánya, önbizalom fejlesztése, önismeret fejlesztése.

Az egyéni és a csoportos torna is segít a feladat és szabálytudat kialakulásában, mivel a tornák tematikusan vannak felépítve és az mindegyik megkívánja a precizitást, figyelmet és összpontosítást úgy, mint bármely foglakozáson csak mozgásos formában. Mivel a gyermeknek közben az testtudata is fejlődik a feladatok megoldása közben, így egyre biztosabb lesz magában és az önbecsülése és énképe is fejlődik, pl. szorongó gyerek kinyílik.

 

„Rizikó baba”-ként (koraszülött és ikrek) született gyermekek esetén

A koraszülött babáknál az idegrendszer nem tudott megérni az anyaméhben, ezért eleve hátránnyal születik a gyermek, az idegpályák megfelelő kapcsolódása nem a védett környezetbe történik, hanem már a külvilági hatások is hatnak rá, a primitív reflexek nem tudnak úgy kialakulni és leépülni magasabb fokra lépni.

 

Az iskolai sikeresség megkönnyítése

A 35-45 perces Állapot- és mozgásvizsgálat segítségével meg lehet határozni a vizsgált gyermek organikus érettségének (éretlenségének) a szintjét, kimutatható a vizsgálható 40 készség- és részképesség profilja, illetve prediktív adatok is megállapíthatók az iskolai beválás sikerességére vonatkozóan. Az eredmény alapján megfelelő segítséget tud kapni a szülő, hogy gyermeke az iskolában minél kevesebb akadályba ütközzön, és minél sikeresebb lehessen.

 

További tájékoztatás és időpont egyeztetés:
Süvegesné Vida Judit
tanító-gyógypedagógus és tanúsított mozgásterapeuta
06-70/361-3117

Alapozó mozgásterápiával kapcsolatban a 06-70-362-7726 telefon számon lehet érdeklődni!